Як проводити атестацію співробітників

Як проводити атестацію співробітників
Для того щоб визначити відповідність працівника займаній або вакантної посади (робочого місця), здійснюється оцінка персоналу. Одним із способів оцінки персоналу організації (підприємства) є атестація кадрів. Існують певні правила і форми її проведення.
Атестація працівників здійснюється, як правило, один раз в три-п`ять років, будучи важливим етапом заключної оцінки персоналу організації за цей період часу. Проводять атестацію для визначення рівня професійної підготовки кадрів на предмет відповідності їх займаним посадам. Також вона необхідна для стимулювання зростання кваліфікації і підвищення відповідальності за виконання працівниками своїх службових обов`язків.

Процес атестації складається з чотирьох основних етапів. На підготовчому етапі видають наказ про її проведення, всіх членів трудового колективу організації інформують про терміни та особливості атестації. Розробляються і розмножуються анкети, тести. Готуються всі інші необхідні документи (посадові інструкції, відгуки керівників про атестуються).

Далі формується і затверджується склад атестаційної комісії. Як правило, в нього включають голови (директора з персоналу), його заступника (керівника кадрового підрозділу організації), юрисконсульта, психолога, керівників підрозділів, співробітники яких включені в список атестуються.

Основний етап роботи атестаційної комісії полягає в оцінці індивідуальних вкладів атестуються працівників підрозділів, заповненні ними атестаційних анкет, тестів, подальшої комп`ютерної обробки результатів. Крім анкетування та тестування можуть використовуватися і інші методи проведення оцінки співробітників: співбесіда (інтерв`ювання), біографічний метод, соціологічне опитування, спостереження, метод експертних оцінок, ділова гра, критичний інцидент, аналіз конкретних ситуацій та ін. Оцінюючи професійну діяльність працівника, що атестується, звертають увагу на його відповідність кваліфікаційним вимогам займаної ним посади. Визначається його участь у вирішенні поставлених перед відповідним підрозділом організації завдань. Враховується складність і результативність виконуваної співробітником роботи. При цьому беруть до уваги професійні навички, знання, вміння, здатності та інші якості наказом Міністерства освіти України, які і обумовлюють кінцеві результати його діяльності.

На заключному етапі підводять підсумки атестації. За її результатами атестаційна комісія виносить рішення про те, чи відповідає співробітник замещаемой посади. Приймаються персональні рішення про просування працівників, направлення їх на навчання, подальшому кар`єрному зростанні, переміщення або звільнення співробітників, які не пройшли атестацію. Атестаційна комісія може дати рекомендації про поліпшення діяльності атестуються, а також рекомендувати заохотити деяких співробітників за досягнуті в роботі успіхи.

ІНШЕ

Як скоротити персонал фото

Як скоротити персонал

У зв`язку з фінансовою кризою, зміною технологічних, організаційних умов праці і іншим причинами роботодавець має право…

Як оцінити персонал фото

Як оцінити персонал

Оцінка персоналу - важливий крок у розвитку співробітників компанії. Вона дозволяє вирішити такі завдання, як розподіл…

Як проводити аудит фото

Як проводити аудит

Кожен фахівець з управління персоналом повинен займатися питаннями оцінки якості виконуваної роботи, плинності кадров-…

Як проводити атестацію фото

Як проводити атестацію

Атестація - регулярно проводиться перевірка відповідності діяльності та функцій, виконуваних співробітником, тому…

Що таке менеджмент фото

Що таке менеджмент

З англійської мови слово «management» перекладається як управління. В економічній термінології під…

Види контролю в менеджменті фото

Види контролю в менеджменті

види контролю"Контроль є однією з функцій менеджменту, без якої не можуть реалізовуватися в повній мірі і інші функції.…

Внимание, только СЕГОДНЯ!
» » Як проводити атестацію співробітників